Stopka

Redakcja: Elwira Białek
Okładka: Elwira Białek
Opracowanie graficzne: Jacek Jarecki
Zdjęcia: Mateusz Kokot

Wiersze Piotra Chrystyniaka stały się inspiracją dla autora zdjęć.

Wydano nakładem MDruk Zakład Poligraficzno-Wydawniczy
ul. M. Konopnickiej 50, 62-100 Wągrowiec
na zlecenie Elwiry Białek

Nakład 300 egz.

ISBN 83-916193-9-7