XXX

Trzech kapusiów przyszło po Mamę,
W zimową noc zabili do drzwi.
Powiedzieli jej jakieś kłamstwo,
By się podejrzeń wyzbyła złych.

/ nie dokończone /