Podziękowania

Redakcja składa podziękowania:
Stowarzyszeniu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
prof. Janowi Sandorskiemu
oraz dr. Bogusławowi Kańskiemu
za sfinansowanie wydania tomu wierszy Piotra Chrystyniaka.